Om mig      Mål      Strategi      Regler      Portfölj      Utdelning

onsdag 18 februari 2015

Rapport Balder - Q4 och helår 2014Idag kl 14 släppte Balder sin bokslutkommuniké för 2014. Balder har haft ett starkt fjärde kvartal och nollräntan ökar på vinsten ytterligare. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 470 Mkr (556), vilket motsvarar 8,74 kr per stamaktie (3,28). Marknaden uppskattade rapporten och Balder B steg +7,42% idag.

Om man hoppar över Q4 och tittar på lite rapporterade siffror för helåret 2014:
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 525 Mkr (1 884).
  • Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 1 766 Mkr (1 274).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 1 275 Mkr (854), vilket motsvarar 6,64 kr per stamaktie (4,57).
  • Uthyrningsgraden har ökat till 95 procent (94).
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 3 050 Mkr (854). Det genomsnittliga direktavkastningskravet uppgick till 5,5 procent (5,9).
  • Värdeförändringar på räntederivat har påverkat resultatet med –624 Mkr (433).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 128 Mkr (1 738), vilket motsvarar 18,10 kr per stamaktie (10,11). 
  • 42 fastigheter (74) har förvärvats till ett fastighetsvärde om 7 059 Mkr och 45 fastigheter (8) har avyttrats till ett värde om 1 114 Mkr.
  • Bolaget har avyttrat samtliga återköpta aktier för 220 Mkr (–).
I VD-ordet nämner Erik Selin bl.a. att förvaltningsresultatet/aktuell intjäningsförmåga påverkas positivt av den låga räntan, men att den största förklaringsfaktorn till den över tid ökade intjäningsförmågan är alla fastighetsförvärv och investeringar. Han passar också på att credda den egna organistationen och sina medarbetare för det goda resultatet vilket är trevligt att läsa. 

Utsikterna för 2015 och framåt beskriver han såhär: "Vi går in i 2015 med en stark intjäningsförmåga och som bolag med bättre förutsättningar än tidigare år. Trots stort investerarintresse och konkurrens, tror jag att vi har fortsatt goda möjligheter att finna affärsmöjligheter med rimligt bra avkastning på lång sikt."

Ingen utdelning föreslås för stamaktien 2015 och Balder kommer fortsätta vara mitt enda innehav utan utdelning. Dock delar man ut 20 kr per preferensaktie. 

Jag kommer att hänga kvar vid aktien så länge man visar upp den tillväxt man gör i dagsläget. När räntorna börjar gå upp och avkastningskraven justeras upp kanske jag ändrar åsikt om värderingen börjar ta stryk och det finns bättre alternativ.

Imorgon kl 8 rapporterar Ratos och det ska bli extremt spännande. Läste en notis om att Aibel tippas ta hem det första större "topside"-kontraktet i Nordsjöoljefältet Johan Sverdrup, i konkurrens med norska Kvaerner. Det handlar tydligen om att bygga en del av en oljeplattform (på ca 18.000 ton..). Vad nu "tippas" betyder. Men det vore förstås en god och välbehövlig nyhet om det skulle bli så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar