Om mig      Mål      Strategi      Regler      Portfölj      Utdelning

torsdag 19 februari 2015

Intressant dag för Ratosägare


Har tagit en snabb titt i bokslutskommunikén och tycker att det börjar se lovande ut trots en del innehav som går knackigt. Aibel har vänt till förlust under 2014 men det var ganska väntat.

Kort från kommunikén:
  • Ratos avkastningsmål justeras till 15-20% IRR och det ska vara bolagsanpassat. Sedan 1999 har det legat på 20% IRR men man sänker nu målet för att skapa bättre förutsättningar för investeringar.
  • Utdelningen höjs från 3 till 3,25 kronor per aktie vilket känns rimligt.
  • Ratos har en starkare finansiell ställning än på länge med en kassa på 3,2 miljarder kronor
  • Man har skrivit ner det koncernmässiga värdet på tre av sina innehav (AH Industries, Hafa Bathroom Group och Jøtul) med totalt 250 miljoner kronor under Q4.
  • Resultat före skatt 1 367 Mkr (1 083) 
  • Resultat per aktie före utspädning 3,22 kr (2,13)
Andra nyheter är att man tillsammans med Bonnier överväger försäljning av Nordic Cinema Group under 2015. Något som kan bli mycket intressant. Många hoppas såklart att det bättrar sig för Aibel med ett Johan Sverdrup-kontrakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar