Om mig      Mål      Strategi      Regler      Portfölj      Utdelning

torsdag 20 mars 2014

Vilket index ska man jämföra sig med?

Ikväll har jag läst på lite om olika index för att få bättre kontroll över vilket index jag ska jämföra min portfölj mot. Det finns en hel uppsjö av olika index och det är inte alltid lätt att hitta information om dem.

Helt kort så finns det några vanliga typer av index:

Price index (PI)
Ett prisviktat index mäter hur aktiekurserna i indexet utvecklas.

Det finns prisindex som endast viktar aktiekurserna i indexet och inte tar någon hänsyn till bolagens marknadsvärde. Man adderar aktiekurserna för alla aktier i indexet och dividerar resultatet med antalet aktier som ingår i indexet. En dyr och en billig aktie påverkar indexet lika mycket även om den billigare aktien har en större procentuell förändring vid en förändring med en valutaenhet. Ett exempel är DJIA (Dow Jones Industrial Average).

Sedan finns det marknadsviktade prisindex som innebär att varje bolag viktas i förhållande till dess marknadsvärde i indexet. Det innebär att varje aktieförändring ska avspeglas mer rättvist i indexet. Dvs ett riktigt stort bolag påverkar indexet mer än ett mindre bolag. De flesta index är marknadsviktade. Ett exempel är OMXSPI som jag har jämfört min portfölj mot fram tills idag.

Gross index (GI)
Avkastningsindex eller återinvesterande index som mäter hur aktiekurserna i indexet utvecklas och tar även med aktiernas utdelning. Att utdelningen är med innebär att det ger ett bättre mått av den totala avkastningen.

Vanliga svenska index
 • OMXS30 - de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det är en marknadsviktat prisindex som inte återinvesterar utdelningarna.
 • OMXSPI - alla aktier noterade på Stockholmsbörsen. Återinvesterar inte utdelningarna.
 • OMXSGI - alla aktier noterade på Stockholmsbörsen. Återinvesterar utdelningarna.
 • SIXRX - alla aktier noterade på Stockholmsbörsen. Återinvesterar utdelningarna.
 • SIXPRX - SIX Portfolio Return Index, speglar marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen med begränsningen att inget bolag får överstiga 10%, samt att bolag som väger 5% eller mer, ej får väga mer än 40% tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS, ett regelverk som gäller för fonder). Återinvesterar utdelningarna.
 • SIX30RX - Six 30 Return Index, de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och återinvesterar utdelningarna. Ompopulering sker halvårsvis.

Några internationella index
 • S&P 500 - Standard & Poor's 500, de 500 största bolagen som handlas på NYSE och NASDAQ. Mestadels amerikanska bolag. Återinvesterar inte utdelningarna.
 • DJIA- Dow Jones Industrial Average, 30 av de största bolagen i USA som handlas på NYSE och NASDAQ. Prisviktat index. Återinvesterar inte utdelningarna.
 • NASDAQ - är en amerikansk börs främst för IT-bolag. När det gäller index syftar man vanligtvis på NASDAQ Composite vilket innefattar alla noterade bolag på Nasdaq. Återinvesterar inte utdelningarna(?)
 • DAX - Deutscher Aktien Index, 30 av de största bolagen som handlas på Frankfurtbörsen. Marknadsviktat index.
 • FTSE 100 Index - Financial Times Stock Exchange, de 100 största bolagen noterade på Londonbörsen.

Så vilket index ska man jämföra sin portfölj mot? Man kanske bara har svenska aktier, en blandning av aktier från olika börser i olika länder, en mix av en räntefond, aktier och aktiefonder osv. En del skapar egna index med en del aktieindex och en del ränta, eller en blandning av index från olika börser att jämföra sig med.

Jag tänker att jag vill jämföra mig med den placering jag hade valt om jag inte hade haft ork eller intresse av att köpa aktier och vara någorlunda aktiv. I så fall hade jag placerat mina pengar i Avanza Zero och lagt mig på soffan. Eftersom Avanza Zero strävar efter att följa SIX30RX-indexet så nära som möjligt är det alltså det indexet jag i fortsättningen vill jämföra min portfölj mot.

Vilket index jämför du dig med?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar