Om mig      Mål      Strategi      Regler      Portfölj      Utdelning

onsdag 22 oktober 2014

Rapporter, rapporter, rapporter

Det är bara att konstatera att Handelsbanken, Duni och Intrum Justitia bjöd på starka rapporter idag. Alla tre bolagen kommer att bli kvar i min portfölj en längre tid men jag kommer inte att fylla på i annat än möjligtvis Handelsbanken om jag får läge.


Handelsbanken kom med en stark rapport på alla punkter förutom att kreditförlusterna steg till -1084 mkr (-873) och kreditförlustnivån ökade till 0,08% (0,07%).

Rörelseresultatet ökade med 9% och resultatet per aktie med 10%.


När det kommer till Intrum Justitia så är den enda plumpen i protokollet som jag sett de låga investeringarna i köpta fordringar. Resultatet var riktigt bra 415 (330) miljoner.

Intrum Justitia kommer att initiera ett återköpsprogram och sänka bolagets aktiekapital genom indragning av de aktier som återköps. Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag tycker om återköp än men ska fundera lite på det. Så länge det handlar om indragning av aktierna är det bra antar jag.

Man kommer också att fortsätta med bolagsköp, i genomsnitt två per år, men eventuellt av lite större bolag framöver.


Duni har haft ett riktigt bra kvartal. Från VD's kommentar: "Dunis tredje kvartal är historiskt starkt och innehåller förbättringar i samtliga större affärsområden. Tillväxten, som i kvartalet uppgår till 18 %, drivs i huvudsak av förvärvet av Paper+Design, volymökningar i kärnverksamheten samt av positiva valutaeffekter. Den organiska tillväxten, rensat för valuta‐  och struktureffekter,
landar i nivå med vårt finansiella mål om 5 % och med en bra avslutning på året ser
vi att tillväxtmålet kan uppnås." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar