Om mig      Mål      Strategi      Regler      Portfölj      Utdelning

Portföljregler

Jag har skrivit ner ett antal övergripande och förhoppningsvis ganska enkla regler för min portfölj och dess sammansättning. Det kan nog vara nyttigt att titta tillbaka på dem då och då för att försöka se till att jag håller mig till den sunda och långsiktiga strategi jag vill ha. 

Säg t.ex. att jag blir otålig och vill att det ska hända lite mer än det gör för tillfället eller jag får för stor tilltro till en enskild aktie eller marknad. I sådana fall kan nog en titta på ett antal regler jag satt upp själv vara ett enkelt verktyg och stöd att stämma av emot.

I dagsläget tänker jag mig följande regler.

Diversifiering
  • I företag. Portföljen ska innehålla 10-15 olika aktier. Max portföljandel för en aktie är ca 15%.
  • I branscher. Sträva mot en bra fördelning mellan olika branscher. 
  • I marknader. Minst 25% av portföljen i annan marknad än Sverige kan vara ett riktmärke.

Direktavkastning
Direktavkastningen och utdelningshistoriken är viktig. Sträva mot yield on cost på ca 5% för portföljen. Enstaka aktier helt utan utdelning kan ägas om de visar stor potential.

Inköp och försäljning
  • Köp görs när en aktie är undervärderad och har passerat mina investeringskriterier. Använd bevakningslista med motiverat pris för att förenkla bevakning.
  • Säljer gör jag framförallt när jag tappat förtroendet för bolaget. Det kan vara i form av en ny strategi eller köp/avyttringar/fusioner som väsentligt förändrar det bolag jag en gång köpte. Jag kan sälja helt eller en delmängd om bolaget anses väldigt övervärderat (dvs jag kan inte förstå den höga värderingen av aktien) även om grundtanken är köp och behåll. Kan också sälja vid omfördelning av portföljen.

Aktier att äga
Stabila Large Cap och ibland även Mid Cap. Gärna övervikt mot investmentbolag när tillfälle ges. 

Aktier att undvika
Tillväxtbolag som ofta straffas hårdare än andra bolag vid eventuella motgångar. Undvik även råvarubolag. Delta inte i IPO:er.

Kryddor (osäkert om det kommer att tillämpas)
Max 10% av portföljen får bestå av kryddor, dvs aktier med lite högre risk eller utan utdelning etc. Möjligt att enstaka IPO:er tillåts här. Kryddor ska köpas i aktie- och fondkontot för att kunna kvitta vinster och förluster.

Likvider
Håll inga likvider så länge det finns något köpvärt bolag i bevakningslistan.
När likvida medel används ska köp genomföras med lika stora belopp som jag brukar köpa för (det blir alltså månadssparande + likvider) och fördelas ut över tiden. Jag ska alltså inte gå in med en stor klumpsumma när jag tycker att jag hittat ett bra läge och tror att priset inte kan falla mer. Endast månadsköp?

Sparande
7000 kr per månad. Ska höjas med 50-75% av framtida löneökningar. Vid skatteåterbäring, bonus och liknande engångsbelopp ska minst 50% av beloppet gå till sparandet.

Affärspress och rekar
Använd affärspress för bolagsinformation men lägg låg vikt vid rekar.

Att tänka på
  • Courtagekostnader
  • Fondavgifter
  • Förväntningar. Var realistisk i avkastningskrav och mål.
  • Risken. Minimera risken genom diversifiering och rebalansering av innehaven.
  • Mitt eget beteende. Låt inte känslorna styra. Titta inte på aktiekurser för ofta. Gör genomtänkta köp och försäljningar. Agera absolut inte enligt stundens ingivelse.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar